Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for the ‘7 grzechów’ Category

7 grzechów głównych PHP, XML

Posted by on Jul 18 2006

Na początku odpowiedź na post, który napisał Zyx. Aktualnie każdy, kto chce napisać nowe rozszerzenie do PHP, musi tylko znać język C, znać cel swej pracy oraz przeczytać rozdział 46 dokumentacji PHP zatytułowany “Zend API: Hacking the Core of PHP” i poświęcony właśnie tworzeniu modułów. Zend API to nie wszystko. Moduły kompilowane nie są wyjściem […]

4 responses so far

7 grzechów głównych PHP, inwokacja.

Posted by on Jul 15 2006

Postami w tej kategorii chcę pokazać jak dalekie PHP jest od ideału. Mam nadzieję, że większość z tego co piszę kiedyś zostanie poprawiona, nie mniej póki co, są to grzechy ciężkie, które pokazują słabości PHP. Zend Zend jest firmą, która bez wątpienia ma największy wpływ na PHP. To Zend tworzy najważniejszy element PHP jakim jest […]

27 responses so far