Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for April, 2005

Pythonowe potyczki

Posted by on Apr 08 2005

W dalszej części posta kod bota napisanego przeze mnie w pythonie (wspomagałem się kodem beli).

2 responses so far