Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for the ‘UML’ Category

Jak widzę kod?

Posted by on Feb 28 2006

Tak pod wpływem natchnienia publikuję przykład diagramu klas reprezentujący kompozycje (zawieranie). Diagram wykonany w programie Visual Paradigm. Komentarz usunięty ponieważ zachodził na klasy. :) Kod (PHP): <php class Jablon { /** *@var Jablko owoce znajdujace sie na drzewie **/ protected $owoce = array(); } class Jablko { /** *@var mixed smak owocu **/ protected $smak; […]

19 responses so far