Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for March, 2005

Wyrażenia regularne

Posted by on Mar 16 2005

Od niechcenia spojrzałem dzisiaj na forum. I co widzę? Temat (php) Problem – regexy. Jako, że mam jako-takie pojęcie na temat regexpów to zobaczyłem o co chodzi. Okazało się, że to nic wielkiego, problem ze zmianą [[link]] na wersję zdatną do klikania. Jedynym problemem było to, że drugi parametr jest opcjonalny. Zacząłem myśleć, już po […]

No responses yet