Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for May, 2008

JAXB 2, zabawy z datą i konwersją typów

Posted by on May 17 2008

Jedną z bolączek JAXB jest problematyczna obsługa dat i czasów. Przypomnijmy sobie schemat użyty w jednej z wcześniejszych not.

4 responses so far