Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Zend Manual.

Filed under Framework,MVC,PHP,Wiadomości by

Manual do Zend Frameworka, zajrzałem tam dopiero dzisiaj, ale dobrze wiedzieć, że jest jakaś biblioteka do PDF, która ma dokumentacje na dobrym poziomie.
Jeśli zend będzie prowadził dokumentacje w taki sposób ma spore szanse na to by pobić konkurencje.
Manual znajdziecie pod adresem http://framework.zend.com/manual
Dokumentacja do Zend_PDF.

One response so far

One Response to “Zend Manual.”

  1. theoden says:

    No nareszcie da się tu coś odczytać :). Design++. Tylko czemu mus adresu e-mail przy dodawaniu komentarza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.