Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Archive for the ‘Inne’ Category

Zgadnij jaki to język

Posted by on Jun 16 2006

Kilka listingów. W czym to jest napisane?

10 responses so far

PHPOutOfRangeException

Posted by on Feb 20 2006

Po dłuższym zastanowieniu – zdecydowałem się na zrezygnowanie z prowadzonych do tej pory projektów, także framework i draft templatów można uznać za zawieszone na czas nieokreślony. Chcę spróbować czegoś nowego, czegoś lepszego – biorę się za javę.

7 responses so far

Repozytorium SVN

Posted by on Dec 23 2005

Framework, który usiłuję pisać można pobrać z svn://ivpro.net/PSF. Kod jest przepisywany na nowo, ponieważ zmieniła się nieco koncepcja :). Lista zmian: – Przesunięcie tablicy z mapą ConfigManager::$map do oddzielnej klasy ConfigMapper (dziedziczącej klasy abstrakcyjnej Mapper, pakiet Mapper) opartej na singletonie. – Dodanie nowej klasy konkretnej – ConfigProperties, która parsuje config przy pomocy parse_ini_file. Zastosowanie w […]

No responses yet

Piąte zdanie

Posted by on Jun 12 2005

Złap najbliższą książkę. Otwórz ją na 123 stronie. Znajdź piąte zdanie. Opublikuj je na swoim blogu razem z tą instrukcją. Nie szukaj najfajniejszej książki jaką można znaleźć. Użyj tej, która faktycznie leży najbliżej Ciebie. Najbliżej mnie leży książka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe autorstwa Alana Shalloway’a oraz Jamesa Trotta. Piąte zdanie na 123 stronie wygląda […]

No responses yet

Pythonowe potyczki

Posted by on Apr 08 2005

W dalszej części posta kod bota napisanego przeze mnie w pythonie (wspomagałem się kodem beli).

2 responses so far

« Newer Entries