Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Uruchom inny język w Javie

Filed under Java,JavaScript,Porady by

Do Javy 6.0 zostało dołączone API (JSR 223) umożliwiające wywoływanie różnych języków wewnątrz wirtualnej maszyny. Można w ten sposób przesunąć chociażby moment kompilowania kodu na później bądź od razu podpiąć język interpretowany.

Poniżej przykład:

package org.code_house.scripting;

import javax.script.ScriptEngine;
import javax.script.ScriptEngineFactory;
import javax.script.ScriptEngineManager;


public class JSMain {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();

    System.out.println("Dostępne języki");
    for (ScriptEngineFactory engine : manager.getEngineFactories()) {
      System.out.println(engine.getNames());
    }

    ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("js");
    engine.put("y", 12);

    if (engine != null) {
      engine.eval("var x = 1; print(x + y);");
    }
  }

}

W taki oto sposób na naszej konsoli powinno wylądować coś takiego:

[js, rhino, JavaScript, javascript, ECMAScript, ecmascript]
13

Swing + Java Script

Możemy również uruchomić plik js. Wystarczy do metody eval przekazać FileReader. Po uruchomieniu kodu który jest niżej powinno pokazać się okienko podobne do tego, które widzicie przy tym akapicie.

package org.code_house.scripting;

import java.io.*;
import javax.script.*;

public class JavaScriptMain {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();
    ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("js");
    engine.eval(new FileReader(new File("print.js")));
  }
}
frame = new javax.swing.JFrame;
frame.defaultCloseOperation = javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE;
frame.title = "Test"
frame.setSize(new java.awt.Dimension(180, 80));

button = new javax.swing.JButton("Kliknij mnie")
button.addActionListener(function(event) {
  print(event.source);
});
frame.add(button);

frame.show()

Z dodatkowych języków można podpiąć między innymi PHP, Java FX, Groovy, BeanShell i wiele innych. Aby to zrobić należy ściągnąć ze strony scripting.dev.java.net rozszerzenia (dostępne w sekcji Documents & files) i dodać JAR dla języka którego potrzebujemy do classpath.

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.