Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Interfejs InitializingBean

Filed under Java,Porady,Spring by

Każdy z obiektów który jest konfigurowany w kontekście Springa ma szansę zweryfikować swój stan tuż po zainicjowaniu wszystkich wartości, które zostały mu przekazane. Wynika to z tego, że czasami obiekty potrafią działać na kilku różnych zasobach i można wstrzyknąć do nich tylko jeden rodzaj tegoż. Czasami po prostu potrzebujemy sprawdzić czy są przekazane wszystkie ustawienia konfiguracyjne bądź zainicjować połączenie do bazy danych na podstawie przekazanych parametrów.

Mamy wówczas do wyboru dwie metody. Pierwszą z nich jest implementacja interfejsu org.springframework.beans.factory.InitializingBean. Jeśli wyrzuci ona jakiś wyjątek to Spring wyrzuci wyjątek wyżej i wstrzyma powoływanie kontekstu. Oto przykład:

package org.code_house.samples.spring;

import java.util.Properties;

import org.springframework.beans.factory.BeanInitializationException;
import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;

public class PropertiesConfiguration implements InitializingBean {

  /**
   * Ustawienia konfiguracyjne.
   */
  private Properties properties;

  public void setProperties(Properties props) {
    this.properties = props;
  }

  public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    if (properties == null) {
      throw new BeanInitializationException("Nie przekazano ustawień "
        +"konfiguracyjnych. Pole properties jest wymagane.");
    }
  }
}

Spring nie wymusza jednak implementowania interfejsu. Jeśli nasz kod już istnieje i jest metoda która weryfikuje stan obiektu możemy użyć atrybutu init-method dla znacznika bean:

  <bean class="org.code_house.samples.xml.JaxbConfiguration"
    init-method="verify">
    <property name="source" value="classpath:data.xml" />
  </bean>

One response so far

One Response to “Interfejs InitializingBean”

 1. ikio says:

  Inną opcją na zrealizowanie sprawdzenia poprawności stworzenia beana, raczej wygodniejszą od sprawdzania czy pola są nullami jest adnotacja @Required

  http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/api/org/springframework/beans/factory/annotation/Required.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.