Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Czy ktoś mówił, że istnieją środowiska idealne?

Filed under Eclipse,Śmieci by

Internal error^2

2 responses so far

2 Responses to “Czy ktoś mówił, że istnieją środowiska idealne?”

  1. wojtosz says:

    ciekawe, czy jakaś kolekcja błędów dla redmond kiedyś powstanie ;-)

  2. Michal says:

    Ciężko jest:)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.