Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Patterns For PHP

Filed under PHP,Wiadomości by

Przedruk z devzone – wiki z przykładowymi implementacjami wzorców projektowych w PHP.
http://patterns.quantum-star.com/index.php/Main_Page

One response so far

One Response to “Patterns For PHP”

  1. Fipaj says:

    Żeby nie powiedzieć – http://patternsforphp.com ;)

    Prostota i ładna szata graficzna – PHPpatterns.com szybko odejdzie teraz w niebyt… chociaż haseł mało.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.