Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Zmiana kluczy, na małe litery

Filed under PHP by

Bez żadnej pętli. :) Czy ktoś zna krótszy zapis nie korzystający z zewnętrznych funkcji?

< ?php

$target = array_combine(array_map('strtolower', array_keys($target)), array_values($target));

?>

3 responses so far

3 Responses to “Zmiana kluczy, na małe litery”

  1. LBO says:

    array_change_key_case

  2. Ha, najlepsze. Na to nie trafiłem.. :)

  3. LBO says:

    dziekuję :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.