Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Osiągi i marzenia

Filed under Framework,Mojavi4,tlumaczenia by

Mojavi 4 przeszło długą drogę – od początkowych diagramów uml. Obecnie oferuje pełną oraz elastyczną konfigurację XML, modularną architekturę, komponenty, buforowanie, obsługę datasource’ów, wstrzykiwanie zależności, walidację oraz wiele, wiele innych. Wszystko to przechodzi na końcu przez lekkie TDD (test driven design) testy sprawdzające. Wsród innych zamiarów bądź zaimplementowanych możliwości/podstawowych aspektów Mojavi 4 jest:

 • Model View Controller – Najważniejsza część architektury, podstawa poprzednich frameworków Mojavi.
 • Multi-project support – Posiadanie różnych projektów działających na tym samym kodzie bazowym.
 • End-user controlled filters – Zawiera konfigurowalną obsługę wyjątków.
 • Global and Forward Filters
 • Application Controllers – Używane do obsługi wielu następujących po sobie stron do skomplikowanych formularzy bądź wizzardów (kreatorów).
 • Sophisticated autoload support – bardzo, bardzo przydatny mechanizm do automatczynego dołączania klas/interfejsów, również z Twoich własnych bibliotek!
 • Easy Validation? – Walidacja zawsze jest trudnym elementem do wprowadzenia w aplikacji. Myślimy, że mamy za sobą pracę, która sprawia, że ten częsty i niemiły element staje się łatwy do oprogramowania.
 • Helpers – Pomocnicy są zbiorem szybkich bibliotek do użytku w całym frameworku (częston ich użycie oczyszcza logikę aplikacji).
 • Renderers? – Wspólny interfejs dla silników szablonów. Renderery umożliwiają zmiany pomiędzy silnikami w prosty sposób.
 • Logger? – Tak jak wszystko, aplikacje w Mojavi potrzebują logowania!
 • Datastructures? – Średniej wielkości zbiór klas, które dostarczają implementacji wspólnych wzorców struktór danych, takich jak stack stos, queue kolejka lub chain łańcuch.
 • Service Locator – Wstrzykiwanie zależności jest gorącym tematem. W skrócie, domyślny Service Locator z Mojavi 4 jest stworzony na bazie wstrzykiwania zależności. Można z niego korzystać w całej aplikacji bez żadnych zobowiązań w kodzie.
 • Containers – Wszyscy potrzebujemy kontenerów. ;)
 • Modules? – the Module series classes provide a programmic way to interface with the various pieces of your application. tego nie jestem w stanie przetłumaczyć.
 • Easy Layouts? – layouty umożliwiają stworzenie wspólnego wyglądu i wykorzystanie go na wielu stronach w wielu widokach bez kopiowania kodu.
 • Internationalization – Internationalization, otherwise known as i18n, or l10n, is a term used to refer to a process revolving around the end goal of creating an application which can be easily ported to a new audience in terms of content language and data formatting. tego również nie jestem w stanie przetłumaczyć.

Oryginał http://trac.mojavi.org/wiki/

One response so far

One Response to “Osiągi i marzenia”

 1. dr_bonzo says:

  Masz chyba niezamknietego linka do Simpletesta — przez co klikniecie CMB na tresc otwiera ta strone.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.