Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Czym będzie Mojavi 4

Filed under Framework,Mojavi4,tlumaczenia by

Mojavi 4 jest najnowszą generacją tego projektu, wiodącego frameworka MVC w PHP przez wiele lat. Wydanie te następuje po długiej histori frameworków pisanych wyłącznie przez Seana Kerra. Pod koniec 2005 Sean zrezygnował z prowadzenia Mojavi przekazując swoją dotychczasową funkcję Tylerowi Tompkinsowi, który został głównym architektem Mojavi 4.

Mojavi 4 jest bardzo ambitnym projektem, który ma na celu stworzenie dla PHP odpowiednika tego czym jest jądro linuksa przy tworzeniu systemów operacyjnych. Maksymlna elastyczność, zastosowania lekkie bądź ciężke, delikatne oraz trwałe dzięki zastosowanemu frameworkowi. Domyślnie Mojavi 4 powinno być spójnym frameworkiem który nie zawiera warstwy dostępu do danych (data access layer) , chociaż oczywiście będzie obsługiwać rzeczy takie jak połączenia z bazą, ftp i tym podobne. Czyt
aj – twórcy Mojavi nie zamierzają tworzyć kolejnego Ado DB tudzież Creole.

Oryginał http://trac.mojavi.org/wiki/

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.