Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Zend Framework i Propel

Filed under Framework,PHP,Wiadomości by

Zend nabiera tempa. Po wpinaniu do ZF smarty przyszła kolej i na Propela. Artykuł o tym znajdziecie na Zend Developer Zone. Zainteresowani zapewne się znajdą. :)

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.