Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

.

Filed under Śmieci by

Zmieniając siebie na lepsze możemy zmienić świat. Ideał, słowo klucz. Czyż nie jest miłe dążenie do ideałów?
Czyż nie jest miła świadomość tego, że możemy kształtować oraz decydować o swoim życiu? Będąc śwadomym tego, że są ideały można się cieszyć miłoścą, wiarą, wiedzą, czy po prostu życiem, po prostu tym, co się ma.
Bądź kowalem swojego losu. Bądź sobą.
A nawet jeśli nie uda mi się zmienić samego siebie na lepsze to czy nie będze miłe ostatnie z uczuć – spełnienie tym, że walczyłem jak tylko mogłem i jak tylko potrafiłem? Owszem będzie, będzie bardzo miłe.

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.