Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Repozytorium SVN

Filed under Inne by

Framework, który usiłuję pisać można pobrać z svn://ivpro.net/PSF. Kod jest przepisywany na nowo, ponieważ zmieniła się nieco koncepcja :).
Lista zmian:
– Przesunięcie tablicy z mapą ConfigManager::$map do oddzielnej klasy ConfigMapper (dziedziczącej klasy abstrakcyjnej Mapper, pakiet Mapper) opartej na singletonie.
– Dodanie nowej klasy konkretnej – ConfigProperties, która parsuje config przy pomocy parse_ini_file. Zastosowanie w sam raz do tworzenia plików językowych. Z tego rodzaju configu nie można uzyskać struktury takiej jak w pliku XML.
– Przesunięcie funkcji do obsługi tablic do klasy ArrayUtil w pakiecie Util.
– Zlikwidowanie pakietu AutoLoad i przeniesienie go częściowo do pakietu Util (część AutoLoad powędrowała do pl.splatch.BuildTool jako task Phinga).
– Nowy pakiet – Dispatcher (jak narazie bez wyraźnego podziału na klasy do obsługi widoku, requestu) służący do wykonywania forwardów jak i redirectów.
– Dodanie “warstwy usług” – nowy pakiet – Service (jeśli zajdzie potrzeba powstanie również Service.Activator).
– Wprowadzenie większej liczby interfejsów w miejsce dziedziczenia z klas abstrakcyjnych.
I jeszcze pare innych kosmetycznych poprawek…

Przy okazji – wesołych świąt, wolnych od pracy, w ciepłej, rodzinnej i przyjaznej atmosferze :)

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.