Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Thor, bóstwo w powijkach

Filed under Thor by

Projekt, o którym wspomianłem wcześniej został nazwany. Inspiracją nazwy był Odin beli. Sięgnąłem do historii o wikingach i znalazłem tam inne bóstwo – Thora. Silniki swoich poprzednich aplikacji nazywałem imieniem Sachmet – egipskiego bóstwa wojny i płodności. Thor w mitologii nordyckiej jest bogiem burz błyskawic jak również rolnictwa. Thor patronował ognisku domowemu i małżeństwu. [1]

Projekt postaram się tworzyć przy wykorzystaniu tego, co przeczytałem w książce o wzorcach projektowych. Podstawą będzie ogólny schemat, który pozwoli przejść od ogółu do szczegółu. Na pewno postaram się przed napisaniem czegokolwiek stworzyć diagram UML. kliknij aby powiększyćZacząłem pisać, następnie stworzyłem diagram. Dyskutując o zapisanym rozwiązaniu znalazłem w nim nieścisłość. Obiekt LanguageContainter będzie zawierał poszczególne języki (może zajść potrzeba odwołania się do domyślnego języka – np. z angielskiego do polskiego). Całość oparta jest na statycznej tablicy languages. Przy próbie użycia języka trzeba się odwołać do kontenera – LanguageContainer::getLanguage(‘PL’,’Main’) i następnie operować na zwróconym obiekcie. Gdzie zatem nieścisłość? Po wywołaniu wcześniejszego kodu kontener przy wywołaniu LanguageContainer::getLanguage(‘PL’,’User’) zwróci obiekt, który utworzył wcześniej, ponieważ w tablicy languages jest już indeks PL. Rozwiązanie te dyskryminuje też nieco jego obszerność.

Wydaje się, że odwołanie Language::getMessage(‘Main’,’Section’) jest prostsze i szybsze. Niestety utrudnia ono korzystanie z dwu języków podczas jednego żądania..

Notes

[1] Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Thor

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.