Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Piąte zdanie

Filed under Inne by

  1. Złap najbliższą książkę.
  2. Otwórz ją na 123 stronie.
  3. Znajdź piąte zdanie.
  4. Opublikuj je na swoim blogu razem z tą instrukcją.
  5. Nie szukaj najfajniejszej książki jaką można znaleźć. Użyj tej, która faktycznie leży najbliżej Ciebie.

Najbliżej mnie leży książka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe autorstwa Alana Shalloway’a oraz Jamesa Trotta. Piąte zdanie na 123 stronie wygląda tak:

Wzorzec mostu pozwala mi rozumieć przez implementację wszystko to, co istnieje “na zewnątrz” moich obiektów i jest przez nie używane.

Zobacz również http://exsite.edigo.pl/index.php/2005/06/11/114-jogger-cytat-kolejna-zabawa-blogowa http://devblog.strefaphp.net/?postid=87

No responses yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.