Some of posts from this blog has been moved to dywicki.pl. You will be automatically redirected to new blog if you would submit comment.
New posts are published on dywicki.pl, this blog contains old content and it is not continued.

Niektóre posty z tego bloga zostały przeniesione do dywicki.pl. Zostaniesz automatycznie przekierowany jeśli bedzięsz chciał dodać komentarz.
Nowe posty sa publikowane na dywicki.pl, ten blog zawiera stare treści i nie jest kontynuowany.

Wykrywanie przeglądarki

Filed under JavaScript by

Diziaj znajomy grafik poprosił mnie o stworzenie skryptu, który ma wykrywać przeglądarkę i w zależności od nazwy przekierowywać na odpowiednią stronę. Nieco rozszeżyłem swoje zadanie tworząc obiekt Java Script, który zwraca zarówno nazwę jak i wersję programu, z którego korzysta internauta. Obiekt wykrywa następujące programy: Internet Exploler, Mozilla / Mozilla Firefox, Opera.
Całość opiera się na obiekcie navigator dostarczanym przez JS. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z kodem.

/** * Wykrywacz przegladarki * autor: Łukasza Dywicki * * licencja: freeware * 7.06.2005 **/ /** * @var array * Adresy, gdzie beda kierowane poszczegolne przegladarki **/ var locations      = new Array(); locations['IE']     = 'index_ie.html'; locations['Firefox']  = 'index_ff.html'; locations['undefined'] = 'index_inne.html'; /** * @var object * obiekt do wykrywania nazwy i wersji przegladarki * Uzycie: * <code> * p = browser.metoda() * </code> **/ var browser = {     /**     * Metoda zwracajaca nazwe przegladarki     * @return string     **/     getName : function() {         switch(navigator.appName){             case 'Netscape':                 if( navigator.userAgent.indexOf('Firefox') ) {                     this.name = 'Firefox';                 } else {                     this.name = 'Mozilla';                 }             break;             case 'Microsoft Internet Explorer':                 this.name = 'IE';             break;             case 'Opera':                 this.name = 'Opera';             break;             defalut:                 this.name = 'undefined';             break;         }         return this.name;     },     /**     * Metoda zwracajaca wersje przegladarki     * @return string|integer     **/     getVersion : function() {         if( !this.name ) {             this.getName();         }         if( this.name == 'Mozilla' ) {             this.version = parseFloat(navigator.appVersion);         } else if( this.name == 'Firefox' ) {             temp=navigator.userAgent.split('Firefox/');             this.version = parseFloat(temp[1]);         } else if( this.name == 'IE' ) {             temp=navigator.appVersion.split("MSIE")             this.version = parseFloat(temp[0]);         } else if( this.name == 'Opera' ) {             this.version = parseFloat(navigator.appVersion);         } else {             this.version = 'undefined';         }         return this.version;     } } browser.getVersion(); /** * Funkcja ktora przekierowywuje **/function detectBrowser() {     n = browser.name;     location.href = locations[n] ? locations[n] : locations['undefined']; }

2 responses so far

2 Responses to “Wykrywanie przeglądarki”

 1. kazek says:

  znajomy grafik dziekuje ^^

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.